FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Ford Otosan’ın www.fordtrucks.com.tr linkinden erişim sağlanabilecek internet sitesinde çerez kullanılmakta olup bu kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 

Bu Aydınlatma Metni’nde Şirketimiz kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan ve internet sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir.

Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz Ford Otosan’ın internet sitesinde kullanılan çerezler doğrultusunda aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kullanılan Çerezler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, cihaz türü ve işletim sisteminiz, yönlendirici (hangi siteden geldiğiniz), IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız, erişilen link), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, sayfada geçirdiğiniz zaman, bölgesel ayarlarınız, coğrafi konumunuz, arama anahtar kelimeleriniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin kullanıcı işlem bilgileri ve pazarlama verileri, aşağıdaki çerez tablolarında sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

İnternet sitemizde bizim kullandığımız birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezleri bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Şirketimiz tarafından değil, diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve süresiz çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitesini terk etmenizle silinir. Süresiz çerez ise tarayıcınız kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler ve (ii) reklam / pazarlama çerezleri olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezlerle işlenen kişisel verilerinize ve işleme amaçlarına yer verilmektedir.

 

Zorunlu Çerezler

En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler Ford Otosan’ın internet sitesinde gezinti yapmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirlemenize ve talep formlarını doldurmanıza imkân tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla zorunlu olup, kullanıma kapatılamaz. Söz konusu çerezler Ford Otosan ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmaktadır.

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / pazarlama çerezleri Ford Otosan’ın internet sitesinde ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplamak, ürün ve hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Söz konusu çerezler Ford Otosan ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımına onay vermediğiniz takdirde, ilgili fonksiyonlardan yararlanamazsınız.

Ford Otosan’ın internet sitesinde kullanılan çerez tipi ve kategorisi, çerez süresi ve ilgili çerez bazında açıklamalara daha detaylı olarak aşağıda yer verilmektedir:

Birinci Taraf Çerezler

Çerez Tipi

Platform

Açıklama

Çerez Kategorisi

Çerez süresi

__RequestVerificationToken

Sistem

ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanan sahteciliğe karşı bir tanımlama bilgisidir. Siteler Arası İstek Sahtekarlığı olarak bilinen bir web sitesine izinsiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.

Zorunlu

Oturum boyunca

ASP.NET_SessionId

Microsoft

Ziyaretçi için oturum id'si üretir.

Zorunlu

Oturum boyunca

fcookie

Fordtrucks.com.tr

 Ford Otosan güvenlik katmanı tarafından oluşturulan çerezdir.

Zorunlu

Oturum boyunca

lotame_domain_check

Lotame

Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

1 gün

o-rgs-dd-key

Sistem

Admin kullanıcısının oturum token'ı üretir.

Zorunlu

13 ay

TS018ce9ca

F5 Load Balancer

Güvenlik politikalarını uygulamak için ASM sistemleri tanımlama bilgisidir.

Zorunlu

Oturum boyunca

 


Üçüncü Taraf Çerezler

 

Çerez Tipi

 

Platform

 

Açıklama

Çerez Kategorisi

Çerez süresi

__Secure-1PAPISID

Google

Hedefleme çerezi. Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

__Secure-1PSID

Google

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçisi ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

__Secure-1PSIDCC

Google

Web sitesinin seçeneklerinin ve hizmetlerinin kullanımı için gerekli olan çerezidir.

Zorunlu

1 yıl

__Secure-3PAPISID

Google

Kullanıcı profillendirilmesi ve reklam hedeflemesi için kullanılır

Reklam / Pazarlama

2 Yıl

__Secure-3PSID

Google

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçisi ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

__Secure-3PSIDCC

Google

Hedefleme çerezi. Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek amacıyla web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

_cc_aud

Lotame


Lotame izleyici verilerini toplar ve depolar.

Reklam / Pazarlama

11 ay

_cc_cc

Lotame

Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır.

Reklam / Pazarlama

11 ay

_cc_dc

Lotame

Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır.

Reklam / Pazarlama

6 ay

_cc_id

Lotame

Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır.

Reklam / Pazarlama

9 ay

_fbp

Facebook

Facebook bağlantılı reklamların gösterilmesi için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

3 Ay

_ga

Google analytics

Google Analytics kullanıcı oturum kontrolu için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

_gac_UA-77127419-1

Google

Otomatik etiketlemeyi kullanırken tıklama izleme için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

3 ay

_gcl_au

Google

Ziyaret edilen bir sitedeki Google reklamlarının reklam ve kampanya performansını ve dönüşüm oranlarını ölçmek için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

_gcl_aw

Google

Kullanıcıların site ve reklamlarla etkileşimini anlamak için Google Ads aracılığıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

2 ay

_gid

Google Analytics

Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonim bir şekilde analiz ederek, sitenin genel performansını incelemeye olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

1P_JAR

Google

Bu çerezler, gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlanır. Örneğin videonun kaç kez görüntülendiği ve oynatma için hangi ayarların kullanıldığı gibi anonim istatistiksel verileri kaydederler. Google hesabınıza giriş yapmadığınız sürece hassas veriler toplanmaz, bu durumda seçimleriniz hesabınıza bağlanır, örneğin bir videoda ""beğen"" i tıklarsanız.

Reklam / Pazarlama

1 Ay

AEC

Google

Google tarafından oturum içindeki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler, kötü niyetli sitelerin o kullanıcının bilgisi dışında bir kullanıcı adına hareket etmesini engeller.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg

LinkedIn

Bu çerez, Adobe Marketing Cloud'un üçüncü taraf çerezidir. Her kişiye özel bir ziyaretçi tanımlayıcısı depolar ve bir şirketin kullanıcıları kendi etki alanları ve hizmetlerinde izlemesine izin vermek için bir şirket tanımlayıcısı kullanır.

Reklam / Pazarlama

6 ay

AnalyticsSyncHistory

Linkedin

lms_analytics tanımlama bilgisi ile bir eşitlemenin ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgi depolamak için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

1 ay

APISID

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

bkdc

bluekai

IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi, kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla kullanıcı verilerini kaydeder.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

bku

bluekai

IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine göre reklam gösterimini optimize etmek amacıyla anonim kullanıcı verilerini kaydeder.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

datr

Facebook

Oturumu açan kullanıcın Facebook hesabı ile bağlantısı için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

3 yıl

DSID

Google

Tek Google hesabıyla farklı cihazdan açılmış oturumları birbirine bağlamak için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

11 Gün

fr

Facebook

Kullanıcını Facebook'ta oturum açıp açmadığını takip eder.

Reklam / Pazarlama

3 ay / 90 gün

HSID

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

IDE

Google Double Click

Kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve web sitesini ziyaret etmeden önce kullanıcının görmüş olduğu reklamlar hakkında bilgi verir.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

lang

LinkedIn

Ziyaretçilerin dil seçiminin kaydedilmesi için kullanılan çerezdir.

Reklam / Pazarlama

Oturum boyunca

LOGIN_INFO

YouTube

Youtube video gösterimi için aramalara bağlı profillendirmede kullanılan çerezdir.

Reklam / Pazarlama

6 ay - 10 Yıl

NID

Google

Bu çerezler, gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlanır. Örneğin videonun kaç kez görüntülendiği ve oynatma için hangi ayarların kullanıldığı gibi anonim istatistiksel verileri kaydederler.

Reklam / Pazarlama

6 Ay

OTZ

Google

"OTZ", Google Analytics tarafından kullanılan ve Web sitesi ziyaretçilerinin toplu bir analizini sağlayan bir çerezdir.

Reklam / Pazarlama

1 ay

panoramaId

Lotame

Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

3 gün

panoramaId_expiry

Lotame

Kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılır.

Reklam / Pazarlama

4 gün

PREF

Youtube

YouTube, kullanıcının tercih ettiği sayfa yapılandırması ve otomatik oynatma, karışık içerik ve oynatıcı boyutu gibi oynatma tercihleri gibi bilgileri depolamak için "PREF" çerezini kullanır.

Reklam / Pazarlama

8 Ay

SAPISID

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

SID

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

SIDCC

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

SSID

Google

Google'ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasına olanak tanır.

Reklam / Pazarlama

2 yıl

t_gid

Taboola

Taboola'nın bu kullanıcıya belirli reklamlar ve içerikler önermesine izin veren benzersiz bir Kullanıcı Kimliği atar.

Reklam / Pazarlama

1 yıl

UserMatchHistory

LinkedIn

LinkedIn Ads Kimlik senkronizasyonunu sağlar.

Reklam / Pazarlama

1 ay

UULE

Google

Google ve Youtube tarafından yerleştirilir ve YouTube'daki trafiği ölçmek için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

6 saat

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Bant genişliğini ölçmek için kullanılır.

Reklam / Pazarlama

6 ay

YSC

Youtube

Eşsiz, tekil bir kullanıcı kimliği kaydeder.

Reklam / Pazarlama

Oturum boyunca

 

Yukarıdaki işleme amaçları dışında çerezler aracılığıyla toplanan tüm kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilmektedir:

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan Ford Otosan’ın internet sitesi, tarayıcılarınız, üçüncü parti reklam ortaklarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla toplamaktayız.

Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, kişisel verileriniz ayrıca üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda söz konusu çerezleri yöneten yurt dışında mukim üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır.

Bunun yanı sıra, yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz çerezlerin kullanımı ve çerezlerle toplanan kişisel verilerin analizi amacıyla bu konularda hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmamıza aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,“meşru menfaat” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Reklam / pazarlama çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz çerezlerin kullanımı ve çerezlerle toplanan kişisel verilerin analizi amacıyla hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmamıza ve üçüncü taraf çerezleri sunan ve yukarıda belirtilen yurt dışında mukim üçüncü taraf şirketlere “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Çerezleri Nasıl Engelleyebilirsiniz?

İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için "Çerez Ayarlarını Yönet” butonunu tıklayıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Ford Otosan internet sitesinde bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz.

Ayrıca, çoğu tarayıcı Ford Otosan’ın kontrolü ve müdahalesi olmaksızın kendi çerezlerini otomatik olarak kullanmakta ve ancak bu tarayıcılar çerezleri reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneği de sunabilmektedir. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Lütfen bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz.

İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Google Analytics

•          https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US (Reklam)

•          https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Google Dönüşüm Takibi

•          https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US (Reklam)

•          https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Facebook (Meta)

•          https://www.facebook.com/policies/cookies

Doubleclick

•          https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US (Reklam)

•          https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Taboola

•          https://www.taboola.com/policies/cookie-policy

Youtube

•          https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US (Reklam)

•          https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US (Genel)

Linkedin

               https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?#:~:text=Hizmetlerimizdeki

%20etkile%C5%9Fimlerinizin%20daha%20h%C4%B1zl%C4%B1%20ve,tespit%20etmek%20i%C3%A7in%20%C3%A7erezleri%20kullan%C4%B1yoruz.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 
 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan'a bildirebilirsiniz.

 

Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Aradığınız kriterlerde sonuç bulunamadı, lütfen arama kriterlerinizi genişleterek tekrar arama yapınız.
Arama Sonuçları